Bokföring & redovisning

EFFEKTIV EKONOMISK KONTROLL – BOKFÖRING OCH REDOVISNING

Vi sköter allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer.
Varje månad får Du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger Dig bra kontroll på bl.a. resultatet och likviditeten i Ditt företag.
Årligen sköter vi skatt, moms och bokslut.
Under året finns vi tillgängliga för rådgivning kring företagets och ägarnas ekonomi.
Vi hjälper gärna till med rapportering, budgetarbete, analyser och utvärdering.