Vi jobbar också med inkomstdeklarationer för privata personer, enskild firma, handelsbolag/ kommanditbolag och aktiebolag samt årsredovisning för aktiebolag med en netto omsättning upp till 3000 000 kr i resultaträkning och upptill 1500 000 kr i balansräkning.