Våra Tjänster

Tjanster

 Bokföring & redovisning 

Effektiv Ekonmisk Kontroll – Bokforing och Redovisning  Vi sköter allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer.
Varje månad får Du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger Dig bra kontroll på bl.a. resultatet och likviditeten i Ditt företag.
Årligen sköter vi skatt, moms och bokslut.

Under året finns vi tillgängliga för rådgivning kring företagets och ägarnas ekonomi.
Vi hjälper gärna till med rapportering, budgetarbete, analyser och utvärd.

löpande bokföring & redovisning

Vi hanterar bokföring, moms och arbetsgivardeklarationer och bokslut.

Starta företag

Vi kan hjälpa Er att starta företag i alla företagsformer liksom enskild firma, Handelsbolag / kommanditbolag eller aktiebolag, efter Eran önskan.

Inkomstdeklaration & årsredovisning

Vi jobbar också med inkomstdeklarationer för privata personer, enskild firma, handelsbolag/ kommanditbolag och aktiebolag samt årsredovisning för aktiebolag med en netto omsättning upp till 3000 000 kr i resultaträkning och upptill 1500 000 kr i balansräkning.

Redovisningshem AB 
Wiboms Väg 17 
171 60 Solna

Tele: 08-5333 9222

Info@redovisiningshem.se