Länkar

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed.

Bolagsverket skapar förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra.

Allabolag är Sveriges mest populära tjänst för de som vill veta mer om Sveriges alla bolag.

 

Tullverket är en av Sveriges uppbördsmyndigheter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter.

På skatteverket.se kan du utföra olika ärenden och ta del av information. 

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder.


BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

Här på verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.


Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg.

 

Redovisningshem AB 
Wiboms Väg 17 
171 60 Solna

Tele: 08-5333 9222

Info@redovisiningshem.se